Þjónustubraut – stuðningsfulltrúi – 120 f-einingar

Í Fjarmenntaskólanum er boðið upp á nám á þjónustubraut fyrir stuðningsfulltrúa. Námið er í umsjón Verkmenntaskóla Austurlands.

Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa í skólum er ætlað að veita fólki sem starfa við hlið og undir stjórn kennara starfstengda menntun. Brautin er góður undirbúningur fyrir þá nemendur framhaldsskóla sem stefna á kennaramenntun á háskólastigi. Stuðningsfulltrúar starfa flestir í grunnskólum en einnig í framhaldsskólum og felast verkefni þeirra í að vera kennurum til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda.

Til þess að geta hafið nám á stuðningsfulltrúabraut þurfa nemendur að hafa lokið námsmarkmiðum grunnskóla með lágmarksárangri. Í stærðfræði, íslensku og ensku skulu nemendur hafa hlotið einkunnina C eða hærri.

Þjónustubraut – stuðningsfulltrúi er kennd í fjarnámi

Brautarlýsing

Brautarskipulag

 

Áætlun um námsframboð

Verkmenntaskóli Austurlands áskilur sér rétt til breytinga á uppröðun áfanga.

Nafn:

Netfang (lestu það vandlega yfir, þú færð sent afrit):

Kennitala:

Heimilisfang:

Póstnúmer:

Sveitarfélag:

Sími:

Er óskað eftir mati á fyrra námi?
Nei

Viltu fá raunfærnimat (metin starfsreynsla og annað nám)?
Nei

Í hvaða áföngum óskar þú eftir að stunda nám?

Annað sem þú vilt taka fram: