Þjónustubraut – leikskólaliði – 120 f-einingar

Í Fjarmenntaskólanum er boðið upp á nám á námsbraut fyrir leikskólaliða. Námið er í umsjón Verkmenntaskóla Austurlands.

Námsbraut fyrir leikskólaliða er ætlað að veita leiðbeinendum sem starfa við hlið og undir stjórn leikskólakennara starfstengda menntun. Brautin er góður undirbúningur fyrir þá nemendur framhaldsskóla sem stefna á kennaramenntun á háskólastigi.

Starf leikskólaliða snýst um umönnun, uppeldi og menntun leikskólabarna í samræmi við markmið aðalnámskrár fyrir leikskóla og einstakar skólanámskrár. Þeir taka þátt í daglegu starfi leikskóla og sinna fjölbreyttum verkefnum við að leiðbeina börnum við leik og störf og sinna daglegri umgengni og umsjón með leik- og vinnusvæðum, tækjum og búnaði.

Til þess að geta hafið nám á leikskólaliðabraut þurfa nemendur að hafa lokið námsmarkmiðum grunnskóla með lágmarksárangri. Í stærðfræði, íslensku og ensku skulu nemendur hafa hlotið einkunnina C eða hærri.

Þjónustubraut – leikskólaliði er kennd í fjarnámi

 

Brautarlýsing

Brautarskipulag

 

Áætlun um námsframboð

Verkmenntaskóli Austurlands áskilur sér rétt til breytinga á uppröðun áfanga.