Þjónustubraut – leikskólaliði – 120 einingar

Í Fjarmenntaskólanum er boðið upp á nám á námsbraut fyrir leikskólaliða. Námið er í umsjón Verkmenntaskóla Austurlands.

Námsbraut fyrir leikskólaliða er ætlað að veita leiðbeinendum sem starfa við hlið og undir stjórn leikskólakennara starfstengda menntun. Brautin er góður undirbúningur fyrir þá nemendur framhaldsskóla sem stefna á kennaramenntun á háskólastigi.

Starf leikskólaliða snýst um umönnun, uppeldi og menntun leikskólabarna í samræmi við markmið aðalnámskrár fyrir leikskóla og einstakar skólanámskrár. Þeir taka þátt í daglegu starfi leikskóla og sinna fjölbreyttum verkefnum við að leiðbeina börnum við leik og störf og sinna daglegri umgengni og umsjón með leik- og vinnusvæðum, tækjum og búnaði.

Til þess að geta hafið nám á leikskólaliðabraut þurfa nemendur að hafa lokið námsmarkmiðum grunnskóla með lágmarksárangri. Í stærðfræði, íslensku og ensku skulu nemendur hafa hlotið einkunnina C eða hærri.

Þjónustubraut – leikskólaliði er kennd í fjarnámi

Brautarlýsing

Brautarskipulag

Umsókn um nám

Áætlun um námsframboð

HAUST 2017VOR 2018HAUST 2018VOR 2019
20 EININGAR35 EININGAR25 EININGAR20 EININGAR
SAMS1SS05SÁLF2ÞS05UPPE2KU05NÆRI2GR05
FÉLA2FÖ05UPPE2SS05SIÐF2GH05SÁLF2HA05
ÍSLE2BB05ÍÞRF2ÞH05LIME2MM05NÁSK2NÞ05
FÉLV1ÞF05ATFR2VÖ05FSFÞ1FF05UPPT1UT05
VAPÓ2VN15VAPÓ3FR05

Verkmenntaskóli Austurlands áskilur sér rétt til breytinga á uppröðun áfanga.